Ασφαλιστικά Ταμεία

Το εργαστήριο μας είναι συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Π.Υ. και τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία.

//

Comments are closed.