Εξετάσεις

Στο μικροβιολογικο μας εργαστήριο παρέχουμε τις παρακάτω εξετάσεις :

 • Αιματολογικές εξετάσεις
 • Βιοχημικές εξετάσεις
 • Ενδοκρινολογικές εξετάσεις
 • Ορολογικές εξετάσεις
 • Ανοσολογικές εξετάσεις
 • Εξετάσεις Πηκτικότητας
 • Αντισώματα
 • Ανοσφαιρίνες – Ειδικές Πρωτείνες
 • Φάρμακα Τοξικές ουσίες
 • Ιχνοστοιχεία
 • Αναπαραγωγή – Γονιμότητα
 • Εξετάσεις Σπέρματος
 • Ηλεκτροφορήσεις
 • Λιποπρωτείνες – Λιπίδια
 • Διαβήτης
 • Καρκινικοί δείκτες
 • Προγεννητικός έλεγχος χρωμοσωμιακών ανωμαλιών και βλαβών νωτιαίου σωλήνα
 • Καλλιέργειες
 • Οστεοπόρωση
 • Ηλεκτροφορήσεις
 • Ομάδες αλλεργιογόνων ( RAST)
 • Νεοπλασματικοί δείκτες (Αντικαρκινικοί δείκτες)
 • Επίπεδα φαρμάκων
//

Comments are closed.